Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz;

İslam’ın boyası ile boyanmış, sorumluluk sahibi, Allah’a kulluğu en büyük görev olarak telakki eden, hayra motor şerre fren olan, gece-gündüz toplumun ıslahı için çalışan fedakar, azimli, erdemli bir toplumun inşası.

Misyonumuz;

– İnanç ve ahlak değerlerimizin öğrenilmesi, öğretilmesi, araştırılması, yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar yaparak sosyal yapımızın manevi dinamikler yönünden güçlendirilmesine ve yeni nesillerin kendi medeniyetimiz ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak.

– Toplumumuza ve mensubu olduğumuz medeniyet havzasına öncülük edecek kadrolar ve kurumlar oluşturmak.

– İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü çabayı sergilemek, bu alanlarda çalışma yapanlara destek olmak.

– Toplumda iyiliklerin yaygınlaşması ve kötülüklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak.