MÜMİNİN AHİRET İNANCI KONULU TEFSİR SOHBETİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

0

Müminin Ahiret İnancı( 5.Ders)

Bu dersimizde Sorgu ve Mizan bittikten sonra son aşama olan Cennetliklerin cennete konulması ve Cehennemliklerin Cehenneme konulması konusunu işleyeceğiz.

Bu derste Cennet ve Cennetlikler konusu üzerinde daha fazla duracağız.

 İşte bu Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah’a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük başarı budur. (NİSA/13)

 Bu ayette Allah’a ve Onun elçisine itaat eden ve Allah’ın buyruklarına boyun eden müminlerin cennete gireceğini beyan etmektedir.

 İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları(Takva sahiplerini) böyle mükâfatlandırır.

Onlar ki; melekler, canlarını hoş ve rahat halde alırlar. “Selam size, yapmış olduklarınızdan dolayı girin cennet’e” derler. (NAHL/31-32)

Bu ayetlerde Rabbimiz; Takva sahiplerinin yani Allah’a karşı sorumluluk bilinci ile yaşayan kullarının cennete gereceğini ve onların işlediği güzel amellerden dolayı cennetle mükâfatlandırılacağını bildirilmektedir. Onlar “Selam size” diye karşılanacaklardır.

Allah onlara, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İçlerinde ebedi kalacaklar. İşte o büyük başarıdır. (TEVBE/89)

Bu ayette; Müminlerin cennete gireceklerini ve orada ebedi olarak yaşayacaklarını bildirmektedir.

 Kur’an da Cennet tasvir edilirken Cennettin bir çok özelliğinden bahsedilmektedir.

 Cennetin Genişliğinin yer ile göğün genişliği kadar olduğu bildirilmekte ve Cennetin Allah’tan hakkı ile korkanlar için hazırlandığı bildirilmektedir. (AL-İ İMRAN/133)

Cennettin altından Irmaklar akacağı bildirlmektedir.(SAF/12)

 Cennete giren takva sahiplerinin gölgeler altında ve pınar başlarında olacakları bildirilmektedir. (MÜRSELAT/41)

Cennette Ne sıcak vardır ne de soğuk bilakis tam kararında gölgelikler vardır. (İNSAN/13)

 Cennete girenler, köşklerde konaklayacaklardır. Onlar verilecek olan bu mükafatın “İman edip salih ameller işlemeleri” sayesinde olacağı bildirilmektedir. (SEBE/37)

 İman edip Salih ameller işleyenlerin Cennete gireceği ve orada elbiseleri ipekten olacağı altın bilezikler ve inciler takacakları bildirilmektedir. (HAC/23)

 Kötülüklerden sakınanların gireceği yerin Cennet olacağı ve her türlü güzel içeceklerin onlara ikram edileceği, insanın nefsinin dilediği herşey var olacağı bildirilmektedir. (MUHAMMED/15)

 Orda, Kin ve nefret yoktur (A’RAF/43)

Orda, Boş konuşma ve yalan yoktur (VAKİ’A/25-26)

Orda, Yorgunluk ve bıkkınlık yoktur (FATIR/35)

Orda, Korku ve hüzün yoktur (A’RAF/35)

Paylaş

Yazar Hakkında

Yoruma kapalı.