KUR’AN’DA İNFAK, SADAKA VE ZEKAT KAVRAMLARI-2

0

ŞEYTAN İNFAK ETMEK İSTEYENE VESVESE VERİR
İnfak etmek isteyen kişiyi şeytan vazgeçirmek için türlü türlü yöntemlere başvurur.
Bakara 268’de şöyle anlatır. ”Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah
ise size katından bir bağış ve daha fazlasını vaad eder. Allah (rahmet ve bağışıyla) sınırsızdır,
her şeyi bilendir.”
İNFAK MÜMİNİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİDİR
Kur’an’da bir çok ayette müminin özelliği olarak sıkça tekrar edilir.
Bakara/3-Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan harcarlar.
MÜMİN, ALLAH YOLUNDA İNFAK ETMEDİĞİ ZAMAN KENDİ ELİ İLE KENDİSİNİ TEHLİKEYE
ATTIKLARINI BİLMELİDİR
Bakara 193-195- Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar
onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere
karşıdır. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas
kuralına tabidir. O hâlde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakat ileri
gitmeyin). Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekten
sakınanlarla beraberdir.-Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.
Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel yapanları sever.
İNFAK KİME YAPILMALIDIR?
Bakara/215-Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız
şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız
her hayrı bilir.
Bakara/273-(Yapacağınız hayırlar,) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde
kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları
zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler.
Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.
NEYDEN İNFAK EDİLİR?
Bakara/219-………….. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. «İhtiyaç fazlasını»
de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.

Bu ayette yanlış anlaşılmaya müsait bir durum söz konusudur. O da zorunlu ihtiyaçlar
düşüldükten sonra geri kalan tüm mallar mı infak edileceği konusudur. Kur’an’da diğer

ayetler incelendiğinde bu ayetin böyle anlaşılmaması gerektiğini anlamaktayız. Bu ayetten
anlaşılması gereken şey; infak edileceği zaman zorunlu ihtiyaçlar düşüldükten sonra geriye
kalan mallardan gereği kadar infak edilmesi istenmiştir.
Muhammed suresinin 36–37. ”…(Allah) sizden mallarınızı (n tümünü) istemez. Eğer, O sizden
onları (n tümünü) istese ve bu hususta sizi zora koşsa o takdirde cimrilik ederdiniz. Bu da
sizin kinlerinizi açığa çıkarır (dı)
İsra Suresi-25. Rabbiniz, içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki
Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.26. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya
haklarını ver, fakat saçıp savurma.27. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir.
Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.28. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti
istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle.29. Eli sıkı
olma, büsbütün eli açık da olma.( “Elini boynuna bağlama, onu büsbütün de açma” ) Sonra
kınanır ve çaresiz kalırsın.30. Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine)
kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
Ayrıca, ihtiyaçtan arta kalan’ın tümü infak edilecekse; mirasla ilgili ayetleri anlamakta
zorlanırız. Öyle ya, tüm varlığını harcamış olan biri, evladına miras olarak ne bırakacaktır ki,
mirasla ilgili ayetler gelmiş olsun?
HESAP GÜNÜ GELMEDEN ÖNCE ALLAH YOLUNDA HARCAMALIYIZ
Bakara/254-Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün
(kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr
edenler elbette zalimlerdir.
YAPILAN İNFAK BAZEN BİRE BİR DEĞİL BİRE YEDİYÜZ SEVAPLA ÖDÜLENDİRİLİR
Bakara/261-Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir
ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir, O
herşeyi bilir.
YAPTIĞIMIZ İNFAKLARDA KARŞIDAKİNİ İNCİTMEMEK VE MİNNET ETMEMEK GEREKİR
Bakara/262-Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin
gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için
korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.
Bakara/263-Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah
zengindir, acelesi de yoktur.
Bakara/264-Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için
harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa
çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak

bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar
kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.
Bakara/265-Allah’ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için
mallarını hayra sarfedenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki,
üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer
(de yine ürün verir). Allah, yaptıklarınızı görmektedir.

İNFAK EDECEĞİMİZ ZAMAN MALLARIMIZDAN İYİ OLANLARDAN SEÇEREK İNFAK ETMELİYİZ
Bakara/267-Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size
çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü
malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır.
YAPTIĞIMIZ HER HAYRI YALNIZ RABBİMİZİN RIZASINI KAZANMAK İÇİN YAPMALIYIZ
Bakara/272-(Ya Muhammed!) Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lâkin Allah
dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız
hayırları ancak Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa,
karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.
Nisâ/38-Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için
sarfedenler de (ahirette azaba dûçâr olurlar). Şeytan bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir
arkadaştır o!
Nisâ/39-Allah’a ve ahiret gününe iman edip de Allah’ın kendilerine verdiğinden (O’nun
yolunda) harcasalardı ne olurdu sanki! Allah onların durumunu hakkıyle bilmektedir.
Münafıkların yaptığı infak kabul edilmiyor
Tevbe/53-De ki: İster gönüllü verin ister gönülsüz, sizden (sadaka) asla kabul olunmayacaktır.
Çünkü siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz.
Tevbe/54-Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resûlünü
inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir
şey değildir.

SEVDİĞİMİZ ŞEYLERDEN ALLAH YOLUNDA HARCAMADIKÇA İYİLİĞE EREMEYİZ
Âl-i İmrân/92-Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça «iyi»ye eremezsiniz. Her ne
harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.
MÜMİNLER SADECE GENİŞLİKTE İNFAK ETMEZLER DARLIKTA DA İNFAK EDERLER

Âl-i İmrân/134-O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini
yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.
KÜÇÜK-BÜYÜK HER İNFAĞIN BİR DEĞERİ VARDIR
Tevbe/121-Allah onları, yapmakta olduklarının en güzeli ile mükâfatlandırmak için küçük
büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vâdi mutlaka onların lehine yazılır.
ALLAH İÇİN HER NE HARCARSAK EKSİKSİZ OLARAK RABBİM KATINDA BİZLERE KARŞILIK
OLARAK ÖDENECEKTİR.
Enfâl/60-Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp
beslenen atlar hazırlayın, onunla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka
sizin bilmediğiniz, Allah’ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne
harcarsanız size eksiksiz ödenir, siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.
İNFAK ETMEYENLERE BÜYÜK BİR TEHDİT
Tevbe/34-Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve râhiplerden birçoğu insanların
mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü
yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı
müjdele!

Paylaş

Yazar Hakkında

Yoruma kapalı.