Kongremize Davetlisiniz

2

Yönetim Kurulu’nun 02/12/2014 tarihli toplantısında 18 numaralı kararı ile aşağıda belirtilen

Gündem ile olağan genel kurul yapılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Aralık 2014 Cumartesi günü saat 19:30’da Aydıntepe Mah. Aydınlıyolu Cad. No:11 D:3 Tuzla/İstanbul adresinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 03 Ocak 2015 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya şahsen katılmanız, şahsen katılmanız mümkün değilse vekaleten bir üyeyi atamanız ve bu şekilde kendinizi temsil ettirmeniz rica olunur. Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Abdullah Özçelik

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama

2. Divan seçimi

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası

4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve kabulü

5. Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü

6. Organ seçimleri

7. Dilek ve temenniler

8. Kapanış

Paylaş

Yazar Hakkında

2 yorum

  1. Temsilcilik Adresimiz : Aydıntepe Mah. Aydınlıyolu Cad. No:11 D:3 Tuzla/İstanbul