Çalışma İlkelerimiz

• Erdemli bir neslin inşasının önce erdemli ailelerin inşası ile mümkün olacağı bilinci ile yaptığımız çalışmaların tüm aile fertleri ile birlikte yapılmasına özen göstermekteyiz

• Hurafelerden ve bidatlerden arındırılmış bir İslam anlayışını önemsemekteyiz.

• Yaptığımız her işi en güzel şekilde yapmaya çalışmaktayız.

• İlmi çalışmaları öncelemekte, aksiyonu ise asla ihmal etmemekteyiz.

• Sohbetlerimiz de tedricilik ilkesi gereğince, muhatapların seviyesine uygun bir üslup kullanmayı uygun bulmaktayız.

• Çalışmalarımızda iddia değil ikna metodunu kullanmaktayız

• Faaliyetlerimizde ki başarı kriterimiz, kemiyet değil keyfiyetdir.

• İstişaresiz hareket etmemek ana düsturumuzdur.